Terug naar overzicht

Woord & Draad

Wat: eind­ma­ni­fes­ta­tie Woord & Draad
Wan­neer: 18 maart 2023
Tijd: van 10.00 t/m 17.00 uur is de expo­si­tie. Van­af 17.30 uur start het levend theater
Waar: Muse­um Prin­sen­hof Delft, Sint Agat­hap­lein 1
Voor wie: ieder­een is van har­te welkom
Kos­ten: entree Muse­um Prin­sen­hof Delft, gra­tis met Museumkaart/Delftpas

Bezoek de ten­toon­stel­ling van Woord & Draad waar­in alles bij elkaar komt: de Jurk van Delft en het Delft­se Kleed uit 2002 naast de Jas en het Kleed van Delft uit 2022. The­a­ter, film, dans, foto’s en muziek ver­tel­len de nieu­we ver­ha­len van Delft­se inwo­ners die in de loop van het stads­pro­ject Woord & Draad door Mar­jet zijn ver­za­meld. Tij­dens de kick-off, work­shops, stads­col­lec­tie en weef­ses­sies. Na afloop wordt alles bewaard in het depot van het museum.

Deze ten­toon­stel­ling is onder­deel van het pro­ject Woord & Draad.

Lees ook:

Foto: Team Woord & Draad (Foto­graaf: Esther de Cuijper)