Terug naar overzicht

draad & door

Wat: Tex­tiel­huis­jes maken
Wan­neer: elke don­der­dag in novem­ber en decem­ber 2022
Tijd: 10.00 – 11.30 uur
Waar: Wijk­cen­trum Bui­ten­ge­woon, Mozart­laan 670
Voor wie: iedereen
Kos­ten: gratis

Na de work­shops van Woord & Draad in sep­tem­ber en okto­ber pak­ken we de draad weer op en gaan we door met hand­wer­ken in de Bui­ten­hof. Haak je ook aan? De kof­fie en thee staan klaar. Erva­ring is niet nodig, ieder­een is van har­te welkom!

Onder bege­lei­ding van Marie­ke, Arukhan en Sel­ma maken we klei­ne huis­jes van tex­tiel. Maak het huis uit je dro­men, een sprook­jes­huis of je eigen woning. Ga aan de slag met brei­en, vil­ten, naai­en of haken. Kies de tech­niek jij leuk vindt, waar je goed in bent of juist waar je meer van wilt leren. Met elkaar maken we een brui­sen­de stad van klei­ne tex­tiel­huis­jes. Een stad vol ver­ha­len. In decem­ber zijn de huis­jes te zien als expositie.

Aan­mel­den is niet ver­plicht. Kom gezel­lig langs op de don­der­dag­och­tend. Wil je meer infor­ma­tie, stuur dan een bericht naar angela@cultuurhuisdelft.nl.

Aan­mel­den