Maan­dag 19 sep­tem­ber gaat niet door!

In ver­band met de nieu­we coro­na maat­re­ge­len gaat de Doe Dag in Del­fia niet door.