Terug naar overzicht

Cultuurbarbaren

Wat: Work­shop por­tret­ten maken
Wan­neer: zater­dag 14 okto­ber – 11.00 – 12.30 uur
Wan­neer: zater­dag 21 okto­ber – 11.00 – 12.30 uur + 14.00 – 15.30 uur
Waar: Abts­wou­de Bloeit, Aart van der Leeuwlaan 332
Voor wie: kin­de­ren van 7 t/m 12 jaar
Kos­ten: € 4,- per kind, tic­kets te koop via www.cultuurbarbaren.com 

Het fes­ti­val Cul­tuur­bar­ba­ren vindt jaar­lijks plaats in de herfst­va­kan­tie en laat kin­de­ren laag­drem­pe­lig ken­nis maken met kunst en cul­tuur op ruim 20 loca­ties in Delft. Cul­tuur­huis Delft is één van de loca­ties. Het fes­ti­val­the­ma van Cul­tuur­bar­ba­ren is dit jaar ‘Thuis in Delft’. In Abts­wou­de Bloeit kun­nen kin­de­ren onder bege­lei­ding van een kun­ste­na­res por­tret­ten maken. 

‘Thuis’ hoeft niet altijd een plek te zijn. Je kunt je ook thuis voe­len bij iemand, zoals je oma, je vader, je bes­te vriend, je tan­te, de juf van school of je gro­te broer. In deze work­shop maak je samen met kun­ste­na­res Shu­chen Liu een por­tret­te­ke­ning in pas­tel­k­rijt van iemand waar­bij jij je thuis voelt.

Foto: Meis­je maakt zelf­por­tret in Abts­wou­de Bloeit tij­dens work­shop van Shu­chen Liu. Foto­graaf: Esther de Cuijper