Voor wie, wat, waar en wan­neer is:

Zater­dag 26 sep­tem­ber van 14–18 uur. Voor ieder­een!

In Del­fia zijn er ver­schil­len­de work­shops:

14.00 uur Kunst maken met acryl­verf

15.00 uur Buc­ket drum

16.00 uur De vet­ste beats maken

Dan is er ook een Kle­ding Ruil­beurs, kan je vlag­gen maken voor de lang­ste vlag­gen­lijn van de Bui­ten­hof en kan je dan­sen op de lek­ker­ste beats van Beat­mo­biel.

Bij mooi weer kan je met kun­ste­na­res Rian­ne te Kaat wer­ken aan mooie stoep­krijt mandela’s van Del­fia naar Kopie­kof­fie.

Loca­tie: Del­fia en Abtwou­de Bloeit