Zater­dag 26 sep­tem­ber van 14–18 uur. Voor ieder­een!

In ver­band met het slech­te weer is het pro­gram­ma aan­ge­past.

In Del­fia zijn er ver­schil­len­de work­shops:

14.00 uur Kunst maken met acryl­verf

15.00 uur Buc­ket drum

16.00 uur De vet­ste beats maken

Dan is er ook een Kle­ding Ruil­beurs en kan je vlag­gen maken voor de lang­ste vlag­gen­lijn van de Bui­ten­hof.

Gaat niet door:

Bij mooi weer kan je met kun­ste­na­res Rian­ne te Kaat wer­ken aan mooie stoep­krijt mandela’s van Del­fia naar Kopie­kof­fie.

Ook de work­shops dans van #FAS komen te ver­val­len.

Let op: in ver­band met Coro­na en het weer kan het pro­gram­ma wor­den aan­ge­past

Loca­tie: Del­fia, Mozart­laan 664