Zater­dag 26 sep­tem­ber van 14–18 uur. Voor ieder­een!

Het pro­gram­ma van de Buren­dag in Cul­tuur­huis Abts­wou­de Bloeit is VERPLAATST

naar de loca­tie van Werk­se op de Vul­ca­nus­weg 281 in Delft.

We hopen jul­lie daar te zien!

 

Let op: in ver­band met Coro­na en het weer kan het pro­gram­ma wor­den aan­ge­past.