Terug naar overzicht

Buitenhof in Beeld

Wat: Bui­ten­hof in Beeld: karak­ters in klei
Wan­neer: 2021 & 2022
Waar: Buitenhof
Voor wie: Bui­ten­hof­be­wo­ners

Kun­ste­na­res Efrat Zeha­vi brengt bewo­ners uit de Bui­ten­hof in beeld! Ze boet­seert klei­ne por­tret­ten van 6 tot 8 per­so­nen van kleu­ri­ge plas­ti­ci­ne-klei. Tij­dens het boet­se­ren gaat Efrat in gesprek met de per­soon die ze boet­seert. De por­tret­ten wor­den gebun­deld tot een expo­si­tie in de wijk. Ben je bewo­ner van de Bui­ten­hof, heb je een hart voor de wijk en wil je graag de Bui­ten­hof in Beeld bren­gen op een unie­ke manier? Geef je dan op via annemarie@cultuurhuisdelft.nl.