Terug naar over­zicht

Maak een cre­a­tie­ve reis, samen met je buur­vrouw of vrien­din. Teken, schil­der en boet­seer een por­tret van jezelf en van de ander. Wat heb je hier­voor nodig? Alleen je oren en je ogen! En natuur­lijk je buur­vrouw.

Datum: Uit­ge­steld

Loca­tie: Bui­ten­hof