Terug naar overzicht

015 op de beat

Wat: rapworkshops
Wan­neer: elke zaterdag
Tijd: 16.00 – 18.00 uur
Waar: muziek­stu­dio in wijk­cen­trum Bui­ten­ge­woon, Mozart­laan 670 Delft
Voor wie: 12 t/m 18 jaar

Altijd al wil­len weten hoe je een dope rap schrijft, moet opne­men in de stu­dio en een tof­fe video­clip moet schie­ten? Dan zijn deze work­shops voor jou! Je leert van @BF.2625_ en Edi van Dicey de bes­te tips en tricks.

Stu­dio­ses­sies: 015 op de Beat
In 2021 rea­li­seer­de Stich­ting Canidream in samen­wer­king met Cul­tuur­huis Delft een pro­fes­si­o­ne­le muziek­stu­dio in wijk­cen­trum Bui­ten­ge­woon voor jon­ge­ren uit de wijk Bui­ten­hof. “Er lopen heel veel jong talen­ten rond in de wijk, die we graag een kans wil­len geven. De muziek­stu­dio is daar­om echt een aan­winst,” geeft Ange­la Kok, pro­gram­ma­ma­ker bij Cul­tuur­huis Delft, aan.

Raps gemaakt bij 015 on de Beat

Edi en BF orga­ni­se­ren elke zater­dag van 16.00 tot 18.00 uur rap­work­shops voor jon­ge­ren van 12 t/m 18 jaar in de muziek­stu­dio in wijk­cen­trum Bui­ten­ge­woon aan de Mozart­laan 670. Aan­mel­den kan via dit for­mu­lier.

Aan­mel­den
015 op de beat